klimatizace

Naše další služby ve spolupráci s odborníky: Nabízíme kontrolu a dezinfekci klimatizace pomocí technologie Winn´s AIRCOMATIC

Klimatizace může být dobrý sluha i zlý pán, ale jedině preventivní prohlídka Vám zaručí její bezpečné fungování.

Klimatizace je uzavřený okruh, napojený na chladící systém vozu a na ventilaci prostoru pro cestující. V tomto okruhu koluje chladivo (R134a), u něhož dochází ke změnám tlaku, teploty a skupenství.

Kompresor (1) chladivo v plynném stavu stlačí, čímž výrazně stoupne jeho teplota, a pod tlakem jej žene do kondenzátoru (2). Ten bývá umístěn před chladičem za maskou vozu, a tak se chladivo (v plynném stavu) prouděním vzduchu přes povrch kondenzátoru ochladí na venkovní teplotu a zkapalní. Přitom je ale pořád stlačeno a uvolněná energie uniká do ovzduší.

V kapalném stavu pak proudí přes vysoušeč (4), který je zbavuje vlhkosti, do expanzního ventilu (5), který řídí pokles tlaku a umožňuje rozpínání chladiva. Poklesem tlaku se chladivo silně ochladí, odpařuje se (tj. mění se zpět na plynné skupenství) a postupuje do výparníku (3). Přes výparník je hnán teplý vzduch odsávaný z kabiny vozu, který se tak zde ochlazuje a vrací zpět do kabiny. Teplo mu odebírá chladivo, které se tak ohřívá na původní teplotu, je odváděno zpět ke kompresoru a proces se opakuje.

Plnění a větší opravy provádíme ve spolupráci s firmou AUTOKLIMA Petr Mánek & Roman Šabata.